Reorganizacija na kompleknsem oddelku za geriatrijo

 giovedì 10 giugno 2021

Oddelek deluje v tržaški glavni bolnišnici

Zdravstveno podjetje ASUGI sporoča, da od 11. junija, kompleksni oddelek za geriatrijo se ne bo več ukvarjal s covid-19 bolniki. Oddelek bo po novem imel na razpolago 24 ležišč. Telefonske številke so nespremenjene.