I disturbi psicotici all'esordio nei giovani / Začetne psihotične motnje pri mladih

disturbi psicotici

Questo libro intende essere un tasselo della strategia di prevenzione rivolta a ragazzi già con sintomatologia iniziale, anche costruendo un percorso di arrivo ai servizi non stigmatizzante, che faciliti il contatto e, se opportuna, la presa in carico.

Začetne psihotične motnje pri mladih

Ta priročnik naj bi predstavljal mozaični kamenček v preventivni strategiji namenjeni najstnikom z začetnimi simptomi. Eden od zadanih ciljev je vzpostavitev dostopa do storitve brez stigmatizacije, ki omogoča enostaven stik in svetovanje.