5. junij - Svetovni dan okolja

 mercoledì 5 giugno 2024

Danes je potekala konferenca ob svetovnem dnevu okolja.

ASUGI je na svetovni dan okolja organiziral enodnevno konferenco, na kateri so razpravljali o okolijskih temah in sklenili dogovor med državljani za zaščito našega planeta. Dogodek je nastal v sodelovanju z deželo FKJ, Nacionalnim inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS), Univerzo v Trstu, javnim znanstvenim zavodom Area Science Park, raznimi strokovnjaki, mednarodnimi popularizatorji znanosti ter nekaterimi tržaškimi in štarancanskimi višjimi srednjimi šolami.
Namen konference je ozaveščanje o vplivu našega ravnanja na ekologijo in naravno okolje, ki ga moramo z našim vsakodnevnim obnašanjem varovati.
Namen dneva okolja je torej poudariti pomen zavestne in spoštljive rabe naravnih virov energije za vse in izvedeti, kaj je novega na okoljskem področju.
Dostop do energije v vseh njenih oblikah, vode in možnosti spoznavanja narave ter koristi stika z njo za človekovo zdravje prispevajo k zadovoljevanju osnovnih potreb.
Na konferenci so obravnavali tudi različne teme, povezane z biotsko raznovrstnostjo, kroženjem vode in pomanjkanjem vode ter posledice pomanjkanja na okolje; poleg tega so nam predstavili rezultate študij o našem morju v povezavi s podnebnimi spremembami, in nazadnje so na isto temo tudi razpravljali o novih onesnaževalih in možnih rešitvah ter novih perspektivah, povezanih z odpadki in njihovo pozitivno/inovativno ponovno uporabo.
Veliko je avtoritativnih in pomembnih prispevkov o aktualnih temah, kot so zdravje ekosistemov, ogrožena biološka raznovrstnost, morje, naravni viri, voda in podnebne spremembe. Paola Del Negro, generalna direktorica OGS (oceanografija in eksperimentalna geofizika), obravnava zapleteno vprašanje biološke raznovrstnosti, ki je danes ogrožena, in povabi vse občinstvo k razmisleku o tej zelo pomembni temi. Dijaki iz inštituta I.S.I. „Brignoli-Einaudi-Marconi“ v Štarancanu, I.S.I.S. Nautico „Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani“ so se skupaj z ustaovami osredotočili na varstvo okolja in obravnavali teme, kot je pomen ločenega zbiranja odpadkov bodi si kot načina zmanjševanja samih odpadkov,  kot pa tudi zmanjšanje emisij onesnaževal, ter tako ustvarili živahno izmenjavo mnenj med različnimi generacijami v odprtem in spontanem pogovoru.
Razpravljali so tudi o projektu GREEN SURGERY, katerega cilj je spodbujati trajnostno kirurgijo z zmanjšanjem emisij CO2 s povečanim in zavestnim ločevanjem odpadkov.
Na konferenci sodeluje tudi mednarodni popularizator znanosti  Davide De Biasio, ki je predaval o nepredvidljivosti vremena celo v razmahu samih 3 dni, medtem ko lahko s pomočjo teorije kaosa govorimo o podnebju in podnebnih spremembah za desetletja vnaprej.
Zaradi obravnavanih tem je mogoče razumeti, kako organizirati pomembne dogodke z manjšim vplivom na okolje, kako izvajati športe, ki spoštujejo morski ekosistem, in kako lahko tehnologija čistilne naprave aktivno sodeluje z morjem ter ustvarja simbiozo in ekološke inovacije.
Na konferenci so predstavili nove inovativne predloge na področju recikliranja in ponovne uporabe materialov, ki nas silijo v razmislek o tem, kako lahko z dajanjem novega življenja odpadkom varujemo okolje.

Konferenca je pričela s pozdravom in krajšim nagovorom generalnega direktorja ASUGI Antonio Poggiana, kateremu so sledili nagovori predsednika III. Stalnega odbora FJK- Varovanje zdravja, socialnovarstvene storitve, prehrana, dodatno in dopolnilno pokojninsko zavarovanje Carlo Bolzonello, odbornice za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj občine Tržič Sabina Cauci, predsednika tržaške zdravniške zbornice Cosimo Quaranta in predsednice zbornice medicinskih sester Cristina Brandolin.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni esterne, Ufficio stampa/GC/ss