Nove telefonske številke za nekatera mikroobmočja

 da giovedì 15 luglio 2021

Mikroobmočje na Pončani v Ul. Lorenzetti 60 - 040 3996135
Sprejemni center v Ul. Genova 13 – 040 3996155
Mikroobmočje Vatikan v Istrski ulici 44 – 040 3996140
Mikroobmočje »Staro mesto« v Ul. del Pane 6 – 040 3996145