Januarski podatki dodatne eksperimentalne službe primarnega zdravstvenega varstva (SISAP- Servizio Integrativo Sperimentale di assistenza Primaria)

 venerdì 3 febbraio 2023

ASUGI obvešča, da je januarja 2023 eksperimentalna služba primarnega zdravstvenega varstva (SISAP) sprejela približno 1 200 bolnikov, razčlenjenih v skladu z naslednjo preglednico:

Telefonski stiki

 

Trst 665

Gorica 109

Tržič 65 Skupaj ASUGI 839

 

Opravljeni obiski na domu

 

Trst 37

Gorica 20

Tržič 1 Skupaj ASUGI 58

 

Opravljeni ambulantni obiski

 

Trst 256

Gorica 7

Tržič 37 Skupaj ASUGI 300

Od vseh sprejetih bolnikov jih je bilo le 19 napotenih na urgenco

 

Dodatna eksperimentalna služba za primarno zdravsteno varstvo  (SISAP) ostaja aktiven za ocenjevanje, obravnavo in spremljanje bolnikov s sumom na Covid-19 ali ugotovljeno Covid-19, kot dejavnost neprekinjene oskrbe za uporabnike, ki nimajo splošnega zdravnika, ali za uporabnike, ki nimajo prebivališča v regiji FVG in se občasno znajdejo zunaj svojega referenčnega območja. Zato je dodatna eksperimentalna služba za primarno zdravstveno varstvo (SISAP) zasnovana kot podporna dejavnost za primarno zdravstveno varstvo in ne kot način zamenjave zdravnika. Za območje Julijske in Posoške krajine  se lahko obrnete na brezplačno telefonsko številko 800 614 302.

Državljane opozarjamo, da je brezplačna številka 800 614 302 poleg službe SISAP (Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria) namenjena tudi službi za neprekinjeno oskrbo -Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) za območje Julijske krajine.

Služba za neprekinjeno oskrbo (ex Guardia Medica) za Posoško območje  je na voljo na naslednjih številkah: Okrožje Zgornjega Posočja:

 

Gorica in Gradišče tel. 0481 547209 - 0481 538457

Krmin tel. 0481 60100     

Okrožje Spodnjega Posočja:

 

Tržič tel. 0481 791981

Gradež tel. 0431 878154

 

Služba za neprekinjeno oskrbo (ex Guardia Medica) je služba, ki v odsotnosti osebnega zdravnika zagotavlja osnovno zdravstveno pomoč v primerih, ki jih ni mogoče odložiti, tj. pri tistih zdravstvenih težavah, pri katerih ni mogoče čakati na odprtje ambulante osebnega zdravnika ali pediatra proste izbire.