Dovoljenje za izvajanje farmakološke poskusne študije z naslovom "randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano klinično preskušanje faze 1b/2a o varnosti, prenašanju, učinkovitosti, farmakokinetiki (PK) in farmakodinamiki (PD) zdravila AC01 pri bolnikih s srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem (HFrEF)"

 venerdì 3 febbraio 2023

Študija je klinično preskušanje zdravila faze II, v katero je v 15 evropskih državah na podlagi konkurence vključenih 90 bolnikov s srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem (HFrEF), od katerih je približno 4 v ASUGI.

Glavni cilj študije je oceniti varnost in prenašanje naraščajočih odmerkov zdravilne učinkovine AC01 pri ambulantnih bolnikih s stabilno HFrEF, ki se zdravijo dvakrat na dan (BID) v delu A študije faze 1b, ter oceniti priporočene odmerke (RD) v razširjeni kohorti študije faze 2a (del B), v kateri sodeluje ASUGI.

 

ASUGI pooblašča profesorja Gianfranca Sinagro iz kardiološke klinike Julijsko posoškega univerzitetnega javno zdravstvenega podjetja, da na lastno odgovornost v zgoraj navedeni kompleksni strukturi izvede zadevno eksperimentalno študijo.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa/EL/ss