Dovoljenje za izvajanje neprofitne intervencijske farmakološke študije "Consolidation with ADCT-402 (loncastuximab tesirine) after a short course of immunochemotherapy: a phase II study in BTKi-treated (or BTKi intolerant) Relapsed/Refractory (R/R) Mantle Cell Lymphoma (MCL) patients"

 giovedì 23 marzo 2023

Študija je farmakološka intervencijska multicentrična študija faze II s skupno vključitvijo približno 56 bolnikov na mednarodni/državni ravni, od tega 3 v ASUGI

Glavni cilji študije so oceniti učinkovitost konsolidacije z lonkastuksimabom tesirinom po rešilni imunokemoterapiji (2 ciklusa rituksimab-bendamustin-citarabin, R-BAC) pri bolnikih z recidivnim/refraktarnim (R/R) limfomom plaščnih celic po zdravljenju z zaviralci Brutonove tirozin kinaze (BTKi) ali z intoleranco na BTKi; oceniti varnostni profil konsolidacije z lonkastuksimabom tesirinom in oceniti stopnjo negativnosti minimalne rezidualne bolezni po konsolidaciji z lonkastuksimabom tesirinom.

ASUGI pooblašča profesorja Francesca Zaja, direktorja kompleksne strukture za onkologijo, da v okviru zgoraj navedene kompleksne strukture na lastno odgovornost izvede zadevno študijo.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa/KT/ss