Motnje hranjenja

 giovedì 25 maggio 2023

Motnje hranjenja predstavljajo eno najpogostejših zdravstvenih težav med mladostniki in mlajšimi odraslimi zaradi vse večje razširjenosti, vse zgodnejšega začetka ter večfaktorske in kompleksne etiologije.

Gre za psihiatrične patologije, med katerimi so najbolj znane anoreksija nervoza, bulimija nervoza in kompulzivno prenajedanje (Binge eating), vendar znotraj teh klasifikacij obstajajo zelo različne in spreminjajoče se simptomatske slike, ki lahko, če niso ustrezno in zgodaj zdravljene, pomembno škodujejo posameznikovemu psihofizičnemu in socialnemu delovanju (Sklep deželnega odbora FJK 668/17).

Nedavne študije so pokazale, da sta socialna izolacija in stres, ki ju je sprožila pandemija COVID 19, poudarila pojav teh patologij in resnost povezanih psihiatričnih vidikov, kot so depresija, anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja, posttravmatska motnja, ki negativno vplivajo na motnjo hranjenja (Brooks, S.K. et al., 2020).

V ASUGI deluje specializirana služba, namenjena oskrbi in zdravljenju motenj hranjenja, ki pripada Oddelku za duševno zdravje in se ukvarja s temi kompleksnimi in vse bolj razširjenimi patologijami z vključevanjem inovativnih strategij, sodobnih, z dokazi podprtih intervencij, teritorialnih in bolnišničnih storitev za odzivanje na motnje hranjenja pri mladoletnikih, odraslih in njihovih družinah, ter njihovo obvladovanje.

Struktura ima dva teritorialna referenčna centra, in sicer integrirano službo za motnje hranjenna s sedežem v Trstu, na ulici De Pastrovich 3, pri Sv.Ivanu, Paviljon G, in center za motnje hranjenja s sedežem v Tržiču, v bolnišnici S. Polo, v drugem nadstropju stavbe A. Obe lokaciji delujeta v mreži in sta namenjeni diagnosticiranju ter specifičnemu ambulantnemu in intenzivnemu zdravljenju (dnevni center) oseb z motnjami hranjenja.

Sodelujejo tudi z drugimi oddelčnimi strukturami (center za duševno zdravje in psihiatrična klinika), strukturami podjetja (otroška nevropsihiatrija in IRCCS Burlo Garofalo/bolnišnični oddelki ...) in strukturami zunaj podjetja (zasebne socialne službe, ki imajo pogodbo z oddelkom za duševno zdravje, šole, lokalna združenja ...), da bi obvladali posebno resne klinične situacije s psihičnega in/ali fizičnega vidika in zagotovili neprekinjeno oskrbo med vsemi enotami mreže za oskrbo oseb z motnjami hranjenja, v skladu z nacionalnimi smernicami in regionalnimi navedbami.

V ustanovi za obravnavo oseb z motnjami hranjenja deluje multiprofesionalni funkcionalni tim, ki ga sestavljajo naslednji profili: psiholog/psihoterapevt, dietetik, strokovni pedagog, tehnik psihiatrične rehabilitacije, medicinska sestra, otroški psihiater/nevropsihiater, internist/pediater. Obe lokaciji ponujata različne intenzivnosti obravnave, ki jih modulira vodja primera in si jih deli ekipa, pri čemer je obravnava individualna ali skupinska terapevtska rehabilitacija prilagojena potrebam osebe.

Do storitve se dostopa z napotitvijo splošnega zdravnika, pediatra ali službe prve stopnje, ki je že opravila začetno oceno in zaprosi za poglobljen pregled in po potrebi za nadaljnje ukrepanje. Obe pisarni sta odprti od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30. Dostop je možen po predhodni najavi. Za informacije in rezervacije pokličite naslednje številke: 040/3997178 za tržaško pisarno in 0481/487234 za pisarno v Tržiču v času uradnih ur.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni esterne, Ufficio stampa