Dovoljenje za izvajanje farmakoloških eksperimentalnih študij v pridobitne namene

 venerdì 26 maggio 2023

Na oddelku za pnevmologijo prof. Confalonierija sta bili odobreni dve študiji

Dovoljenje za izvajanje farmakološke eksperimentalne študije z dobičkom z naslovom "Dvojno slepa, randomizirana, s placebom nadzorovana študija, katere cilj je oceniti učinkovitost in varnost zdravila BI 1015550, ki se daje vsaj 52 tednov, pri bolnikih z idiopatsko pljučno fibrozo (IPF)"

 

Študija je klinično preskušanje zdravila faze III, v katero je vključenih skupno 1380 bolnikov z idiopatsko pljučno fibrozo (IPF), vključno s tremi bolniki v ASUGI. Glavni cilj študije je dokazati zmanjšanje upadanja pljučne funkcije, merjeno kot sprememba FVC glede na izhodiščno vrednost za BI 1015550 v primerjavi s placebom pri bolnikih z idiopatsko pljučno fibrozo (IPF). ASUGI pooblašča profesorja Marca Confalonierija iz Oddelka za Pnevmologijo ASUGI za izvajanje študije na njegovo odgovornost in v zgoraj omenjeni kompleksni strukturi.

 

Dovoljenje za izvajanje eksperimentalne profitne farmakološke študije z naslovom "Študija za oceno izboljšanja pljučne funkcije po zdravljenju z zdravilom BI 1015550 pri osebah s fibrozno intersticijsko pljučno bolezen s progresivnim fenotipom (PF-ILD)

 

Študija je klinično preskušanje faze III, v katero je vključenih skupaj 15.000 bolnikov s fibrozno intersticijsko pljučno bolezen s progresivnim fenotipom (PF-ILD), od tega 3 v ASUGI. Glavni cilj študije je dokazati zmanjšanje upadanja pljučne funkcije, merjeno kot sprememba FVC glede na izhodiščno vrednost, za zdravilo BI 1015550 v primerjavi s placebom pri bolnikih s fibrozno intersticijsko pljučno bolezen s progresivnim fenotipom (PF-ILD).

ASUGI pooblašča profesorja Marca Confalonierija iz Oddelka za Pnevmologijo ASUGI, da na svojo odgovornost in v zgoraj navedeni kompleksni strukturi izvede zadevno študijo.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa/TF/ss