Preložitev javne dražbe za prodajo premičnin, ki jih je zapustil profesor Attilio Maseri

 giovedì 21 settembre 2023

odlog dražbe profesor Attilio Maseri

Asugi je sporočil, da je bila javna dražba za prodajo premičnin, ki jih je v oporoki zapustil profesor Attilio Maseri, preložena, ker je nadzorni organ opraviti potrebna preverjanja draženega premoženja.

 

Nov datum bo objavljen v kratkem.

 

SSD Comunicazione, URP, Relazioni esterne, Ufficio stampa/TF/ss