Tehnične težave – trenutno ni mogoč vpis med paciente zdravnice Sclaunich

 lunedì 10 giugno 2024

ASUGI sporoča, da je zaradi tehničnih računalniških težav, trenutno nemogoč postopek zamenjave zdravnika splošne medicine, to pomeni, da trenutno ni možen vpis med paciente zdravnice Sofia Sclaunich ne preko portala SESAMO, ne na referenčnem zdravstvenem okrožju.

Z navedenimi težavami se trenutno ukvarja zunanje podjetje. Težave bodo čimprej rešene.


SSD Comunicazione, URP, Relazioni esterne, Ufficio stampa/ss