Dovoljenje za izvajanje študije ODYSSEY

 giovedì 23 giugno 2022

ASUGI obvešča, da je pridobilo dovoljenje za izvajanje eksperimentalne profitno-farmakološke študije z naslovom "Prospektivna ocena možnih učinkov ponavljajočih se dajanj kontrastnih sredstev, ki vsebujejo gadolinij (GBCA), na motorične in kognitivne funkcije pri nevrološko normalnih odraslih v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni bila izpostavljena GBCA - ODYSSEY".

Študija bo potekala na Kompleksni strukturi za onkologijo ASUGI pod znanstveno odgovornostjo dr. Alessandre Guglielmi.

To je klinično preskušanje zdravila (kontrastno sredstvo, ki vsebuje gadolinij  [GBCA] originalne blagovne znamke), v katerega je bilo na mednarodni razpis prijavljenih 2076 bolnikov, od tega 15 iz ASUGI.

Glavni cilj študije je prospektivno oceniti potencialni učinek ponavljajoče se izpostavljenosti kontrastnemu sredstvu, ki vsebuje gadolinij (GBCA) na spremembo motoričnih in kognitivnih funkcij od izhodiščne vrednosti do petega leta izpostavljenosti pri zdravljenih nevrološko normalnih odraslih v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni bila izpostavljena GBCA.

 

CREUS/FF/ss