Fame di salute / Lakota po zdravju - rivista bilingue (it/slo)

Fame di salute rivista bilingue

È possibile gestire la nostra salute attraverso il cibo che mangiamo?

Assolutamente sì. Ognuno di noi può esercitare un controllo individuale attraverso un'alimentazione consapevole, conoscendo i principi attivi presenti nei cibi che sono alleati della nostra salute e ci aiutano a contrastare l'azione delle sostanze dannose, evitando quelli che possono essere nocivi per il nostro organismo.

Kaj lahko skrbimo za naše zdravje preko hrane, ki jo uživamo?
Vsekakor da. Vsakdo izmed nas lahko posamezno nadzora svoje zdravje preko zavestnega prehranjevanja ter poznavanja aktivnih principov, ki so prisotni v hrani in ki delujejo v korist našega zdravja. S svojim delovanjem namreč pripomorejo k zaviranju delovanja škodljivih sestavin in tako preprečujejo škodljive posledice za naš organizem.