Quando gli psicofarmaci bisogna proprio prenderli (?) / Vodnik za uporabo psihotropnih zdravil

Quando gli psicofarmaci bisogna proprio prenderli copertina

Manuale per fornire informazioni utili alle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale e ai loro familiari.
Priročnik s koristnimi informacijami za osede z duševnimi motnjami in njihove svojce.

A cura di (versione italiana): Francesca Santoro - Psichiatra CSM Barcola, Trieste
Peppe Dell'Acqua - Psichiatra, DSM di Trieste
ASS1 Triestina - Dipartimento di Salute Mentale 2007 

Pripravila (slovenski prevod): Roberto Mezzina - psihiater, Oddelek za mentalno zdravje, Trst
Francesca Santoro - psihiatrinja, Območje Umskega Zdravja Barkovlje, Trst
Koordinacija:  Peppe Dell'Acqua - psihiater, Oddelek za mentalno zdravje, Trst
Služba za zdravstvene storitve AAS1 "Triestina" - Oddelek za mentalno zdravje 2007