Bollini Rosa Onda: podjetje ASUGI se ponovno potrjuje med nagrajenimi organizacijami v naši državi

 martedì 5 dicembre 2023

ASUGI je tudi letos prejel prestižno nagrado fundacije Onda za bolnišnice, ki si v vseh italijanskih regijah prizadevajo za promocijo medicine spolov in se odlikujejo s ponudbo storitev, namenjenih preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju glavnih ženskih in drugih bolezni.

ASUGI je tudi letos prejel prestižno nagrado fundacije Onda, ki se podeljuje bolnišnicam, ki si v vseh italijanskih regijah prizadevajo za promocijo medicine spolov in se odlikujejo po tem, da ponujajo storitve, namenjene preprečevanju, diagnostiki in zdravljenju glavnih ženskih patologij in ne le teh.

V soboto, 2. decembra, je v Rimu potekala podelitev, ki sta se je v imenu ASUGI udeležili Dr. Luisa Dudine in Dr. Anna Della Vedova, na kateri so bile podeljene rožnate žige (Bollini Rosa) za dveletno obdobje 2024-2025 bolnišnicam, ki ponujajo "ženskam prijazne" storitve in poti na vseh specialističnih področjih ter se odlikujejo po kakovosti in ustreznosti opravljenih storitev.

V primerjavi s prejšnjim dvoletnim obdobjem se je število nagrajenih bolnišnic povečalo s 354 na 367. Poleg številčne rasti se je izboljšala tudi kakovost opravljenih storitev: število bolnišnic, ki so prejele najvišje priznanje, tri žige, se je povečalo s 107 v prejšnji izdaji na 126 v tej (na seznamu je tudi bolnišnica Cattinara). Dva rožnata žiga je prejelo 188 ustanov (med njimi bolnišnici Gorica in Maggiore), 53 pa po eden rožnati žig (med njimi bolnišnica Tržič). Slovesnost ob podelitvi je potekala na ministrstvu za zdravje.

Bolnišnice, ki prejmejo znak Bollino Rosa (rožnati žig), se ocenjujejo glede na poti, značilne za specialnosti z največjim epidemiološkim učinkom na področju zdravja žensk in tiste, ki zdravijo bolezni, ki običajno prizadenejo oba spola, vendar z individualnim pristopom. Upoštevani so tudi sprejem in spremstvo žensk ter storitve, ki so na voljo za obravnavo žrtev nasilja. 367 nagrajenih bolnišnic predstavlja mrežo za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter kanal za širjenje znanstvenih spoznanj, ki spodbuja posodabljanje zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Hkrati bolnišnice z rožnatim žigom (Bollino Rosa) predstavljajo priložnost za prebivalstvo, da lahko izbere najprimernejši kraj oskrbe glede na svoje potrebe ter koristi brezplačne storitve v dnevih, posvečenih določenim patologijam, z namenom ozaveščanja in približevanja ljudem do ustrezne diagnoze in zdravljenja.

Upoštevana so bila tri merila za ocenjevanje: prisotnost kliničnih specialnosti, ki se ukvarjajo z značilno ženskimi zdravstvenimi težavami in zdravstvenimi težavami različnih spolov, ki zahtevajo diferencirane poti, vrsta in ustreznost diagnostično-terapevtskih poti in storitev klinične pomoči z multidisciplinarnega vidika, usmerjenega v spol, ponudba storitev v zvezi s sprejemom pacientk v podporo diagnostično-terapevtskim potem (prostovoljci, kulturno posredovanje in socialna pomoč) in nazadnje raven pripravljenosti bolnišnice na obravnavo žrtev fizičnega in verbalnega nasilja.

Med podelitvijo nagrad je bilo posebno priznanje podeljeno tudi 34 referentom Bollino Rosa (rožnati žig), ki so se v preteklih letih izkazali s svojo predanostjo in navdušenjem pri podpiranju pobud fundacije Onda. Dr. Luisa Dudine za ASUGI je prav tako prejela to priznanje za svojo predanost od leta 2007 pri spodbujanju vrednot, ki jih podpira fundacija Onda.

 

Na spletni strani www.bollinirosa.it si lahko ogledate datoteke nagrajenih bolnišnic, razdeljene po regijah, s seznamom ocenjenih storitev.